วันที่​ 20​ สิงหาคม​ 2564

กศน.อำเภอวังเหนือ​ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโครงการเสริมสร้างทักษะการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบ​ออนไลน์ Google​ meet​ ในการนี้​ มีนักศึกษา​ กศน.ตำบลวังใต้​ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน​ 10​ คน​

ณ​ กศน.ตำบลวังใต้


อุไรพร​ คำจันทร์​ ครูผู้ช่วย/รายงาน

 
ระหว่างวันที่ 10-11  สิงหาคม  2564  กศน.ตำบลวังใต้ จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน การจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน หลักสูตร Digital Literacy เน้นการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ผ่านระบบ​ Google​ meet​ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน

 


วันที่ 5 สิงหาคม 2564​ มอบหนังสือสู่ชุมชน ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลวังใต้

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 

กศน.ตำบลวังใต้  จัดกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรายวิชาภาษาไทย โดยพบกลุ่มนักศึกษาแบบ On site  และ On hand ในการนี้ได้รับการนิเทศจากนายภานุวัฒน์  สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ และนายจักรกฤษณ์  ปีก่ำ ตำแหน่ง ครู ณ กศน.ตำบลวังใต้

นางสาวอุไรพร  คำจันทร์  ครูผู้ช่วย / รายงาน