วันที่​ 20​ สิงหาคม​ 2564

กศน.อำเภอวังเหนือ​ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโครงการเสริมสร้างทักษะการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบ​ออนไลน์ Google​ meet​ ในการนี้​ มีนักศึกษา​ กศน.ตำบลวังใต้​ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน​ 10​ คน​

ณ​ กศน.ตำบลวังใต้


อุไรพร​ คำจันทร์​ ครูผู้ช่วย/รายงาน