วันที่ 5 สิงหาคม 2564​ มอบหนังสือสู่ชุมชน ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลวังใต้